Intra in contul de student
OK OK
Plata Rapida Plata Rapida
 
Meniu
HOME HOME
Despre Eurocor Despre Eurocor
Metoda de Studiu Metoda de Studiu
Cursuri Cursuri
GRATUIT lectia demo GRATUIT lectia demo
Conditii de Studiu Conditii de Studiu
Formular de Inscriere Formular de Inscriere
Contact Contact

Regulamentul Campaniei 'Descarca Lectia Demo Gratuita si Poti Castiga un iPhone 7!'

Articolul 1. Organizatorul
Organizatorul campaniei 'Descarca Lectia Demo Gratuita si Poti Castiga un iPhone 7!', denumita in continuare Campania, este Societatea EUROCOR – Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, Sector 4, cod postal: 041293, C.P. 61-15, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8358/1997, avand Cod de Identificare Fiscala: RO 9884911, Telefon: 021 33 225 33 / 0742 13 53 33; Fax 021 33 225 30, E-mail: contact@eurocor.ro; website: www.eurocor.ro, denumita Organizator.

Articolul 2. Locul, durata si conditiile de desfasurare
Campania se desfasoara numai pe teritoriul Romaniei, in perioada 9 Ianuarie – 30 Iunie 2019.
Participa la Campanie persoanele cetateni romani, cu varsta implinita de 18 ani, care completeaza cu date reale si in intregime formularul de participare din pagina Campaniei.

Articolul 3. Mecanismul de participare
Ce trebuie sa faci? Sa descarci un pachet demo gratuit din pagina Campaniei, insotit de urmatoarele date: nume, e-mail si telefon. Participa la campanie primul formular completat de acelasi participant.

Articolul 4. Premiile si conditiile de acordare
Premiul consta intr-un telefon Apple iPhone 7.
Valoarea Premiului este de 3.000 de lei
.
Castigator va fi desemnat participantul cu numarul 1.000, dintre participantii care respecta cumulativ conditiile prezentate la Articolele 2 si 3.
Nu se admite acordarea contravalorii premiului in bani.
Premiul nu poate fi cedat sau transferat cu orice titlu unei alte persoane.
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiul acordat in conformitate cu prevederile art. 108 si urm. din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Articolul 5. Acordarea premiului
Castigatoare va fi desemnata persoana care este inscrisa la numarul 1.000 din Registrul electronic al Organizatorului conform mijloacelor electronice de inregistrare.
Castigatorul va fi ales/validat de o comisie alcatuita din 3 persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul Societatii EUROCOR, desemnata de conducerea acesteia.
Castigatorul va fi anuntat prin publicarea unui anunt pe website-ul Organizatorului pana la data de 31 Iulie 2019.
Castigatorul va fi contactat telefonic si/sau prin e-mail pentru acordarea premiului. Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul va trebui sa indice Organizatorului, in scris, in maximum 5 zile de la momentul la care este anuntat, urmatoarele date: adresa de livrare a premiului, insotita de o copie a cartii de identitate.
Premiul se trimite in maxim 20 de zile de la momentul primirii informatiilor complete din partea castigatorului.
Daca participantul cu numarul 1000 nu procedeaza conform Art. 5 de mai sus si/sau nu a respectat conditiile mentionate la Art. 2 sau Art. 3, va fi desemnat Castigator participantul cu nr. 1.001, apoi, daca nici acesta nu este eligibil, participantul cu numarul 1.002 si, in continuare, succesiv, pana la numarul 1005 inclusiv.

Articolul 6. Confidentialitatea
1. Eurocor se obliga sa prelucreze datele personale ale utilizatorilor site-ului www.eurocor.ro in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date, avand numarul de operator 241/2002.

2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze impreuna cu imputernicitii conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al Participantilor in cauza, cu exceptia numelui si localitatii de resedinta a acestora, care vor fi facute publice.

3. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in cadrul Campaniei in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea in cadrul Campaniei.

4. Participantii au, conform Regulamentul (UE) 2016/679, urmatoarele drepturi: dreptul la informare si acces, dreptul  la rectificare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor – dreptul de a fi uitat, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv profilare, dreptul la opozitie.

5. Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga, porteze etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679  ; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Pentru a-si exercita oricare dintre aceste drepturi, Participantii pot formula o solicitare in scris pe care sa o trimita prin posta la adresa: Eurocor IECC, Soseaua Oltenitei nr. 35-37, cod 041293, sector 4, cod 041293, Bucuresti sau prin e-mail la adresa dpo@eurocor.ro.

6. Eurocor va lua toate masurile adecvate necesare pentru a furniza participantilor orice informatii menționate la art.13 ( informatii care se furnizează în cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizata) si 14 (Informatii care se furnizeaza în cazul in care datele cu caracter personal nu au fost obtinute de la persoana vizata) din Regulamentului (UE) 2016/679 și orice comunicări în temeiul 15 – 22 și Art. 34 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Citeste si Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 7. Diferende si Litigii
Eventualele reclamatii pot fi depuse in termen de o saptamana de la publicarea castigatorului prin e-mail la contact@eurocor.ro. Examinarea unei reclamatii dureaza 10 zile lucratoare, urmata de comunicarea solutiei catre Participantul in cauza. Reclamatiile anonime sau cele ajunse la Organizator dupa acest termen nu vor fi luate in consideratie.
Eventualele litigii survenite intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.


Articolul 8. Alte prevederi
In cadrul Campaniei nu pot participa: persoanele din conducerea, administrarea ori angajatii Organizatorului, nici persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea organizatoare, sotul/ia, logodnicul/a, concubinul/a acestora, precum si rudele pana la gradul al II-lea inclusiv ale acestora.

Regulamentul Campaniei
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit tuturor participantilor, pe site sau pe suport letric, la sediul social al Organizatorului, pe toata durata de derulare a acesteia. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte prezentul Regulament.
In momentul trimiterii participarii, Participantul declara ca a luat la cunostinta prezentul Regulament, ca il accepta in intregime si ca se obliga sa il respecte.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru orice impedimente de participare la Campanie sau la validarea Castigatorului datorate erorilor participantului sau defectiunilor mijloacelor sau tehnologiilor folosite pentru inregistrarea la concurs.
In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe pe pagina de www.eurocor.ro. Prin publicarea anuntului respectiv, Campania va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri. In caz de forta majora sau caz fortuit ce face imposibila continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau intrerupe Campania operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca Participantii sa solicite despagubiri.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal, in modalitatile indicate in mod expres in prezentul Regulament, Castigatorii premiilor isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Eurocor in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului de promotii.
Cum invat?Cum primesc cursul?Cum platesc?Cum rezolv tema?Cum iau vacanta?Ce diploma primesc?
Intrebari Frecvente | Preturi | Teste online | Horoscop | Certificare | Cariera | Castigatori | Fidelitate | Libraria Eurocor

Conditii de Studiu | Politica de confidentialitate | Regulamentul Promotiilor | Termeni si conditii | Cookies

Filiale: Olanda | Polonia | Ungaria | Rusia | Ucraina | Belarus | Kazakhstan
Copyright © 1997-2019 Eurocor - Institutul European de Cursuri prin Corespondenta. Toate drepturile rezervate. ANPC

Alba   Alba Iulia   Alexandria   Arad   Arges   Bacau   Baia Mare   Bihor   Bistrita   Bistrita-Nasaud   Botosani   Braila   Brasov   Bucuresti   Buftea   Buzau   Calarasi   Caras-Severin   Cluj   Cluj-Napoca   Constanta   Covasna   Craiova   Dambovita   Deva   Dolj   Drobeta-Turnu Severin   Focsani   Galati   Giurgiu   Gorj   Harghita   Hunedoara
Ialomita   Iasi   Ilfov   Maramures   Mehedinti   Miercurea Ciuc   Mures   Neamt   Olt   Oradea   Piatra Neamt   Pitesti   Ploiesti   Prahova   Ramnicu Valcea   Resita   Salaj   Satu Mare   Sfantu Gheorghe   Sibiu   Slatina   Slobozia   Suceava   Targoviste   Targu Jiu   Targu Mures   Teleorman   Timis   Timisoara   Tulcea   Valcea   Vaslui   Vrancea   Zalau
Sectorul 1   Sectorul 2   Sectorul 3   Sectorul 4   Sectorul 5   Sectorul 6