eurocor
Intra in contul de student E-mail: Nr. Student: intra in contul de student Reamintire nr. student   plata rapida a facturii  
Institutul EurocorDespre EurocorMetoda de studiu EurocorCursuri EurocorGRATUIT Lectia demo Cursuri EurocorConditii de Studiu EurocorFormular de Inscriere Cursuri EurocorContact Eurocor
Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam

Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam

A spanyol a nagy felfedezők nyelve, amelynek nagymértékű elterjedése mindenki előtt ismert. Számos ember anyanyelveként beszéli Spanyolországban, valamint Közép- és Dél-Amerikában. Sokan tanulják világszerte, mert viszonylag könnyen elsajátítható nyelv, a szavak jól kiejthetőek és a nyelvtan sem komplikált. Tartozzon Ön is azok közé, akik nyelvtanfolyamunkon felfedezik a spanyol nyelv varázsát!

Azonnali eredményt hozó tanulási módszer

Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyamunkat azoknak ajánljuk, akik gyors sikerélményre vágynak a nyelvtanulásban, akikhez közel áll a spanyolok temperamentuma, akiket elvarázsolt a tangó vagy a bikaviadalok hangulata, akiket vonz Spanyolország, Közép- és Dél-Amerika kultúrája.

Nyelvtanfolyamunkon megtanulhatja a spanyol nyelv alapfokú elsajátításához szükséges szókészletet, a nyelvtani szabályokat, a spanyol szavak helyes kiejtését, a mondatok hangsúlyozását, és az alapszintű kommunikációhoz kapcsolódó nyelvtani szerkezeteket.

A Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam elvégzésével utazásai, nyaralása során képes lesz spanyol ajkúakkal kommunikálni, ismeretekre tesz szert a spanyol nyelvű országok földrajzáról, történelméről és kultúrájáról, olyan nyelvtudása lesz, amely előnyt jelenthet a munkavállalásnál, és speciális tudás birtokába jut egy világnyelv elsajátításával.

 
Inscriere online Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyamA Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam felépítése

Tanfolyam időtartama:
20 hónap alatt sajátíthatja el az ELO Könyvkiadó Kft. 40 leckéből álló tananyagsorozatát, ami mellett igénybe veheti az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását. A tanfolyamot gyorsabb és lassúbb tempóban is elvégezheti.

Tananyagsorozat: 20 tananyagcsomag + 20 CD.
Extra kiegészítők:
√ Online házi feladat: az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatásánák igénybe vétele esetén házi feladatát egyszerűen, könnyedén és gyorsan interneten keresztül küldheti el.

A Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam időtartama

Tanfolyam időtartama
7 hónap
10 hónap
20 hónap
40 hónap
Tananyagcsomag / hó
3 tananyagcsomag / hó
2 tananyagcsomag / hó
1 tananyagcsomag / hó
1 tananyagcsomag / 2 hó
√ a tananyagsorozat gyors elsajátítása
√ aktuális információk

√ gazdag illusztráció
√ gyakorlatias megközelítés

√ elméleti részekIgazolás a Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyamról

Certificatul de absolvire Eurocor Elo √ Amennyiben az összes házi feladatot megoldotta, az utolsó tananyagcsomag kézhezvételét követően töltheti ki a tanfolyam zárótesztjét. Oldja meg a tesztet és küldje vissza javítótanárához. Amennyiben a teszt kitöltése során nem éri el az 51%-ot, lehetősége lesz a teszt újbóli kitöltésére. Ha a tesztet sikeresen megoldja, megkapja az Eurocor igazolását a tanfolyam elvégzéséről.A Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam egyéb információi

A Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam elvégzéséhez semmilyen előképzettség nem szükséges.
 

A Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam ára

Inscrie-te azi si beneficiezi de oferta speciala:

25% reducere imediata la ritm lunar, la preturile de lista

sau

55% reducere + Smartwatch Cadou pentru inscrieri la curs complet (toate pachetele de curs odata).
Régi ár / tananyagsorozat: 89,30 lei / tananyagsorozat+CD
Új ár / tananyagsorozat: 66,98 lei / tananyagsorozat+CD

Áraink az áfát tartalmazzák.

A Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam tematikája

» 1-2. lecke Szókincs: üdvözlés és búcsúzás, önmagunk és mások bemutatása, emberek, országok és nemzetek megismerése, családtagok, szakmák, a tőszámnevek 20-ig.
Nyelvtan: az ábécé és a kiejtés, a ser - van és a llamarse - hív ige, a személyes névmások és azok használata, kérdő névmások, a főnevek többes száma, a határozott névelők, a de elöljárószó, a tener - birtokol ige.

» 3-4. lecke Szókincs: ház, lakás, város, útmutatás, közlekedési eszközök, lakóhely.
Nyelvtan: a szabályos igék három ragozási csoportja jelen időben, a coger - vesz, elvesz ige, határozatlan névelők, a ser, estar és hay igék - különbségek a helyhatározók használatában.

» 5-6. lecke Szókincs: a külső kinézet leírása, személyek jellemzése, valaki bemutatása hivatalos és kötetlenebb helyzetben, órák, napszakok, köznapi tevékenységek, a tőszámnevek 20-100 között.
Nyelvtan: mutató névmások, birtokos névmások, jelen idő Presente de indicativo: köznapi tevékenységeket jelölő igék, rendhagyó igék: salir - kimegy, acostarse - lefekszik aludni, dormir - alszik, empezar - kezd.

» 7-8. lecke Szókincs: a spanyol konyha, rendelés bárban, étteremben, élelmiszerek és azok vásárlása.
Nyelvtan: rendhagyó igék ragozása jelen időben (folytatás), személyes névmások részeshatározó szerepben (me - nekem, te - neked, le - neki, és így tovább), az apetecer - kedve van valamire ige, felszólító mód, a poder - képes valamire ige.

» 9-10. lecke, gyakorlatok 1. rész Szókincs: emberek és szokásaik, kinézet és jellem, család, ház, város, útmutatás, munka, szakmák, idők. Köznapi kötelezettségek és tevékenységek, rendelés bárban és étteremben, vásárlás egy élelmiszerboltban.
Nyelvtan: különbségek a ser, estar és hay igék használatában, birtokos névmások, mutató névmások; jelen idő Presente de indicativo: szabályos és rendhagyó igék, helyhatározószók.

» 11-12. lecke Szókincs: érdeklődési kör, hobbi, sport, szabadidő, a hét napjai, emberi tulajdonságok (folytatás).
Nyelvtan: a gustar - kedvel, tetszik neki valami, encantar - imád és preferir - előnyben részesít igék, időhatározószók, kérdő névmások (folytatás), a caer mal / bien - (nem) szeret valakit kifejezés.

» 13-14. lecke Szókincs: vásárlás, üzletek megnevezése, ruhadarabok, véleményalkotás mások kinézetéről, árak, anyagok színei, számnevek 100 felett.
Nyelvtan: a quedar bien / mal - jól / rosszul áll ige, az ige tárgya, a parecer - tűnik valaminek ige, mutató névmások (folytatás) a ponerse - alapít és a llevar - visel ige.

» 15-16. lecke Szókincs: telefonbeszélgetés, meghívás, meghívás és más ajánlatok elfogadása és elutasítása, szükségszerűség kifejezése, szórakozás és az ezzel kapcsolatos cselekvések leírása.
Nyelvtan: az invitar - meghív, venir - eljön és quedar - találkozót beszél meg valakivel igék, a tener + que + főnévi igenév szerkezet (muszáj valamit csinálni), az estar + gerundio szerkezet.

» 17-18. lecke Szókincs: a jövő, tervek és álmok, újévi fogadalmak, nyaralás, a hónapok nevei, évszakok, időjárás.
Nyelvtan: a jövő időt kifejező ir + a + főnévi igenév szerkezet, a, pensar - gondol/vél ige, a Futuro imperfecto befejezetlen jövő idő.

» 19-20. lecke; gyakorlatok 2. rész Szókincs: érdeklődési kör, vásárlás, ruhák, köznapi, rutinszerű tevékenységek, tervek a jövőre, nyaralás, szórakozás.
Nyelvtan: a Presente de indicativo jelen idő, a gustar, encantar igék, az estar + gerundio, tener + que + főnévi igenév szerkezet, továbbá az ir + a + főnévi igenév, a Futuro imperfecto befejezetlen jövő idő.

» 21-22. lecke Szókincs: beszélgetés a közelmúltról, türelmetlenség kifejezése, rákérdezés valaminek az okára, mentegetőzés és magyarázkodás, kötelességek otthon és a munkában, utazásra készülődés, szállodai helyfoglalás, utazás, a vasúti-, illetve buszpályaudvaron használt kifejezések.
Nyelvtan: a Pretérito perfecto compuesto összetett múlt idő, időhatározószók: ya - már, todavía no - még nem, nunca - soha.

» 23-24. lecke Szókincs: repülőtéren használt kifejezések, utazások, a tavalyi nyaralás, beszélgetés a távolabbi, lezárt múltról, változások a magánéletben és a szakmai életben, részletekre vonatkozó kérdések szerkesztése.
Nyelvtan: a hacer - csinál ige és a rendhagyó igék Pretérito indefinido egyszerű múlt ideje, egyszerű és összetett kérdő névmások.

» 25-26. lecke Szókincs: híres emberek életrajza, szakmák (folytatás), spanyol szólások és érzelmeket kifejező gesztusok.
Nyelvtan: a rendhagyó igék Pretérito indefinido időben, a P. perfecto és P. indefinido igeidők - különbségek a használatukban, összetett számnevek.

» 27-28. lecke Szókincs: a múlt, a gyermekkor leírása, emlékek, a világ most és egykor.
Nyelvtan: a Pretérito imperfecto befejezetlen jövő idő, különbségek az egyes múlt idők használatában, időhatározószók, összehasonlítás szerkesztése.

» 29-30. lecke, gyakorlatok 3. rész Szókincs: kötelességek otthon és a munkahelyen, utazások, a repülőtéren, vasúti pályaudvaron, illetve buszpályaudvaron használatos kifejezések, a közelmúlt és a távolabbi múlt, a jelen és a múlt egybevetése, gyermekkor, híres emberek életrajzai.
Nyelvtan: múlt idők, időhatározószók, összehasonlító szerkezetek, összetett számnevek, kérdő névmások.

» 31-32. lecke Szókincs: közérzet, testrészek, betegségek, az orvosnál, tanácsadás, tiltások és javaslatok.
Nyelvtan: különbség a ser és az estar igék között (folytatás), szerkezetek az alábbi igékkel: ponerse, dar, a doler - fáj ige, tanácsadással kapcsolatos kifejezések, a deber - kell ige, a tener + que + főnévi igenév szerkezet, a hay que - kell valami, felszólító mód (folytatás), az ige személytelen formája.

» 33-34. lecke Szókincs: életrajz, beszélgetések az életről, saját magunk és mások tapasztalatairól, önéletrajz, beszélgetés a munkáról, kötelezettségek a munkahelyen, telefonbeszélgetés.
Nyelvtan: a múlt idők (Pretérito indefinido, Pretérito perfecto compuesto, Pretérito imperfecto), időhatározószók, a ningún/ninguna - egy sem, algún/alguna - valamilyen szerkezetek, a volver + a + főnévi igenév - újra megcsinálni valamit szerkezet.

» 35-36. lecke Szókincs: a rendőrségen, a tökéletes gyilkosság, fantasztikus történetek, események elmesélése és kommentálása, a körülmények megvilágítása, a modern spanyol irodalom.
Nyelvtan: a Pretérito perfecto compuesto, Pretérito indefinido és Pretérito imperfecto használata; a folyamatos befejezetlen jövő idő (Pretérito imperfecto + gerundio): estaba haciendo, birtokos névmások (folytatás).

» 37-38. lecke Szókincs: a spanyol nyelvű országok nevezetes helyei, ezek története, média, internet, televízió, rádió, függőség a tömegkommunikációs eszközöktől, informálódás.
Nyelvtan: szenvedő szerkezetek, vélemény kifejezésére szolgáló szavak és kifejezések, a pensar - gondol, creer - vélekedik ige, mondatok összekapcsolása: sobre/ ante todo, sin embargo, en primer lugar és így tovább.

» 39-40. lecke, gyakorlatok 4. rész Szókincs: közérzet, testrészek, az orvosnál, életrajz, önéletrajz, beszélgetés a munkáról, levél és e-mail írása, a spanyol nyelvű irodalom és film, tömegkommunikációs eszközök, nem mindennapi történetek, beszámolás eseményekről, a körülmények megvilágítása.
Nyelvtan: a megismert igeidők és nyelvtani kérdések összefoglalása.

Inscriere online Spanyol nyelv kezdőknek tanfolyam

Hogyan tanuljon?Hogyan kapja meg a tananyagcsomagot?Hogyan fizethet?Hogyan oldhatja meg a hazi feladatait?Hogyan szakithatja meg a tanfolyamot?Milyen igazolast kap?


Cursuri la distanta Inveti acasa Doar 15 min/zi Rezultate imediate Preturi atractive Plata lunara

Institutul Eurocor este filiala Scolii Europene de Cursuri prin Corespondenta (ESCC) cu sediul central in Olanda, cea mai importanta scoala europeana specializata in aceasta forma de instruire, prezenta in 7 tari din Europa si Asia. Peste 1.200.000 de cursanti din intreaga lume primesc in fiecare luna pachetul de curs, iar indrumarea acestora se realizeaza in fiecare tara cu ajutorul specialistilor.
Si in Romania, in cei 23 ani de activitate, peste 240.000 de cursanti din toata tara au avut incredere in metoda noastra si au ales sa-si dezvolte pregatirea profesionala sau sa invete o limba straina alaturi de noi.
 urmareste-ne si pe blog   urmareste-ne si pe facebook   urmareste-ne si pe youtube   urmareste-ne si pe google plus   urmareste-ne si pe twitter   urmareste-ne si pe linkedin
Top 15 cele mai cerute cursuri
Cursuri in Limba Maghiara
 • Lakberendezési alapismeretek
 • Virágkötészet
 • Angol nyelv kezdőknek
 • Német nyelv kezdőknek
 • Spanyol nyelv kezdőknek
 • Kéz- és lábápolás, műkörömépítés
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Engleza nivel Incepatori Interactiv AUTORIZAT Nou
 • Engleza nivel Intermediar Interactiv AUTORIZAT Nou
 • Engleza nivel de Baza AUTORIZAT
 • Engleza Intermediari AUTORIZAT
 • Engleza Avansati
 • Engleza pentru Afaceri
 • Engleza pentru Copii
 • Germana Incepatori Nou
 • Germana Intermediari
 • Germana pentru Afaceri Nou
 • Germana Incepatori Clasic
 • Germana Incepatori Interactiv Nou
 • Franceza nivel Incepatori Interactiv Nou
 • Franceza Incepatori Nou
 • Franceza Intermediari
 • Italiana Incepatori
 • Italiana Intermediari
 • Spaniola Incepatori
 • Spaniola Intermediari
 • Japoneza Incepatori Interactiv Nou
 • Rusa Incepatori Nou
 • Olandeza Incepatori Nou
 • Turca pentru Incepatori Nou
 • Chineza pentru Incepatori Nou
 • Design Interior Nou
 • Creatie Vestimentara
 • Fotografie Digitala
 • Arhitectura Gradinii
 • Handmade
 • Arta Culinara
 • Feng Shui
 • Flori si Aranjamente Florale
 • Arta Decorarii Locuintei
 • Desen Nou
 • Desen si Pictura Nou
 • Design si Programare Web
 • Operator Calculator - Introducere Prelucrare si Validare Date
 • Administrator de Retea
 • Grafica pe Calculator CorelDraw Photoshop InDesign
 • Windows Word Excel si Internet
 • Initiere in Programare
 • Calculatoare pentru Certificare Europeana
 • Operator DTP
 • Internet
 • Masaj Nou
 • Terapii Naturiste
 • Cosmetica si Machiaj
 • Coafura si Frizerie Nou
 • Machiaj
 • Cum sa Mancam Sanatos
 • Psihologie
 • Inspector Resurse Umane AUTORIZAT Nou
 • Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca
 • Managementul Resurselor Umane
 • Salarizare
 • Specialist Recrutare si Evaluare Resurse Umane
 • Cum sa-ti Dezvolti Propria Afacere
 • Manager de Proiect
 • Management
 • Secretariat Birotica
 • Asistent Manager
 • Logistica
 • Organizator Nunti Nou
 • Contabilitate AUTORIZAT Nou
 • Contabilitate Primara AUTORIZAT
 • Contabilitate Asistata PC (CIEL) AUTORIZAT Nou
 • Management Financiar
 • Contabilitate de Gestiune AUTORIZAT
 • Administrator Pensiune Turistica
 • Agent de Turism
 • Ghid de Turism
 • Protocol si Organizare Evenimente
 • Marketing si Comunicare
 • Relatii Publice si Comunicare
 • Marketing
 • Publicitate
 • Negociere
 • Agent de Vanzari
 • Reprezentant de Vanzari
 • Invatare si Citire Rapida
 • Astrologie
Seminare
 • Limba Japoneza
 • Make-up
Traininguri
 • Formator
 • Cum aplicati pentru un loc de munca
 • Managementul stresului
 • Accesare Fonduri Europene
eurocor