eurocor
Intra in contul de student E-mail: Nr. Student: intra in contul de student Reamintire nr. student   plata rapida a facturii  
Institutul EurocorDespre EurocorMetoda de studiu EurocorCursuri EurocorGRATUIT Lectia demo Cursuri EurocorConditii de Studiu EurocorFormular de Inscriere Cursuri EurocorContact Eurocor
Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam

Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam

A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai közé tartozik a szabadidős- és játéktevékenységek önálló megszervezése, a gondozási feladatok ellátása. Tanfolyamunk átfogó ismereteket nyújt a pedagógia, pszichológia, gondozás és egészségügy témaköreiből. A speciális nevelési igényű gyermekekkel való bánásmódhoz a gyógypedagógia nyújt segítséget.

Azonnali eredményt hozó tanulási módszer

A Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyamunkat azoknak ajánljuk, akik egy felelősségteljes hivatást szeretnének megismerni, akik szülőként testileg, szellemileg sérült gyermeket nevelnek, akik hatékonyan szeretnének segíteni a tanulási, olvasási-írási nehézségekkel, magatartási- és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekeknek.

Tanfolyamunk során tanulhat a nevelés pedagógiai és pszichológiai alapjairól, a gyermek- és ifjúságvédelem módszertani kérdéseiről, a gyógypedagógia általános kérdéseiről, a magatartási problémákról, devianciákról, és a szabadidős tevékenységek szerepéről a személyiségfejlesztésben.

A Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam elvégzésével felkészülhet az eltérő bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozásra; kialakul, fejlődik pedagógiai hivatástudata, empátiás készsége, toleranciája, képessé válik a tudatos, gyermekközpontú nevelőmunka végzésére.

A Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam felépítése

Tanfolyam időtartama:
16 hónap alatt sajátíthatja el az ELO Könyvkiadó Kft. 32 leckéből álló tananyagsorozatát, ami mellett igénybe veheti az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását. A tanfolyamot gyorsabb és lassúbb tempóban is elvégezheti.

Tananyagsorozat: 16 tananyagcsomag.

Extra kiegészítők:
√ Online házi feladat: az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatásánák igénybe vétele esetén házi feladatát egyszerűen, könnyedén és gyorsan interneten keresztül küldheti el.A Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam időtartama

Tanfolyam időtartama
5 hónap
8 hónap
16 hónap
32 hónap
Tananyagcsomag / hó
3 tananyagcsomag / hó
2 tananyagcsomag / hó
1 tananyagcsomag / hó
1 tananyagcsomag / 2 hó
√ a tananyagsorozat gyors elsajátítása
√ aktuális információk

√ gazdag illusztráció
√ gyakorlatias megközelítés

√ elméleti részekIgazolás a Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyamról

Certificatul de absolvire Eurocor Elo √ Amennyiben az összes házi feladatot megoldotta, az utolsó tananyagcsomag kézhezvételét követően töltheti ki a tanfolyam zárótesztjét. Oldja meg a tesztet és küldje vissza javítótanárához. Amennyiben a teszt kitöltése során nem éri el az 51%-ot, lehetősége lesz a teszt újbóli kitöltésére. Ha a tesztet sikeresen megoldja, megkapja az Eurocor igazolását a tanfolyam elvégzéséről.A Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam egyéb információi

A Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam elvégzéséhez semmilyen előképzettség nem szükséges.
 

A Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam ára

Inscrie-te azi si beneficiezi de oferta speciala:

25% reducere imediata la ritm lunar, la preturile de lista

sau

55% reducere + Smartwatch Cadou pentru inscrieri la curs complet (toate pachetele de curs odata).
Régi ár / tananyagsorozat: 102,30 lei / tananyagsorozat
Új ár / tananyagsorozat: 76,73 lei / tananyagsorozat

Áraink az áfát tartalmazzák.

A Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam tematikája

1. lecke: A gyermek- és ifjúságvédelem fogalma, törvényi háttere
Bemutatjuk a gyermekvédelem fogalmát, kialakulását, fejlődését; megismerheti a gyermekvédelmet meghatározó tényezőket; és a gyermekvédelem alapelveit. Továbbá ismereteket szerezhet a gyermeki jogokról és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének fontosságáról.

2. lecke: Bevezetés a pszichológiába. Megismerő folyamatok 1.: érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet  
Megtanulhatja, hogy mivel foglalkozik a pszichológia és elsajátíthatja a pszichológia módszereit. Foglalkozunk az érzékelés és észlelés különbségével és összefüggéseivel és a figyelmi működés alapvető mechanizmusaival, valamint bemutatunk néhány, a figyelem és az emlékezet fejlesztésére alkalmas gyakorlatot.

3. lecke: A neveléstudomány tárgya, feladatai. A nevelés mint a társadalmi beilleszkedés folyamata
Áttekintjük a neveléstudomány tárgyát, feladatát, a gyakorlat és az elmélet kapcsolatát, valamint a pedagógia főbb ágait. Továbbá megismerkedünk a nevelés fogalmának változásaival, és meghatározzuk a nevelés fogalmát, tartalmi jegyeit is.

4. lecke: Az egészség. Az egészségnevelés fogalma, célja, területei
Ismereteket szerezhet az egészség-betegség fogalmával és az egészség komplex értelmezésével kapcsolatban. Megismertetjük a WHO egészség-meghatározásával és az egészségérték fogalmával. Továbbá bemutatjuk az egészségfejlesztés szintjeit, fogalmát, célját, területeit és az egészségnevelés módszereit is.

5. lecke: A gyermekvédelmi gondoskodásra szoruló népességcsoportok 
Megvizsgáljuk azokat a csoportokat, akik a gyermekvédelemben különös gondoskodására szorulnak. Áttekintjük a hátrányos helyzet kérdéskörét, a megelőzés, felismerés, megszüntetés lehetőségeit. Ismertetjük a gyermekek helyzetét hazánkban. Információkat adunk a támogatórendszer felépüléséről, és a különböző szakemberek közötti együttműködés fontosságáról.

6. lecke: A megismerő folyamatok 2.: gondolkodás, képzelet, tanulás
Bemutatjuk a gondolkodás fajtáit, a kreativitás fogalmát, az intelligencia értelmezését. Ismertetjük a a kreatív ember személyiségjellemzőit és azt, hogyan működik a képzelet. Áttekintjük a különböző tanulási formái közötti különbségeket és a megerősítés szerepét a tanulásban.

7. lecke: A nevelési folyamat szerkezete, a nevelés módszerei
Megismertetjük a nevelési folyamat szerkezetével és a nevelés módszereivel, az ismeretek kialakításának a rendszerével. Foglalkozunk a magatartás formálásának lehetőségeivel, módjaival. Továbbá tanulhat a nevelés különböző módszereiről, a módszereket befolyásoló tényezőkről is.

8. lecke: A gondozás fogalma, tartalma, területei
Ismertetjük a gondozás fogalmát, a sikeres gondozási folyamat feltételeit és a gondozás különböző színtereit. Ezen kívül bemutatjuk a gondozáson belül a különböző tevékenységformákat és ezek kapcsolódását a nevelés, a gyermekvédelem területéhez. A napirend, a pihenés, az alvás, az edzés és a környezeti nevelés területén is ismereteket szerezhet.

9. lecke: A magyarországi gyermekvédelmi rendszer felépítése és működése
Foglalkozunk a hatályos gyermekvédelmi törvénnyel és a magyar gyermekvédelmi rendszer felépítésével, továbbá bemutatjuk a gyermekjóléti alapellátásokat. Megvizsgáljuk a a gyermekvédelmi szakellátás formáit és a gyámügyi igazgatás szerveit, azok feladat- és hatáskörét.

10. lecke: Motiváció és érzelem
Képet adunk a motiváció alapvető fogalmairól, a motívumtanulás alapvető formáiról és a teljesítménymotiváció legfőbb jellemzőiről. Elsajátíthatja a sikerorientált és a kudarckerülő személy jellemzőit, valamint az érzelmek általános fajtáit, valamint azt, hogy hogyan jelennek meg érzelmeink a kommunikációban.

11. lecke: A gyermek megismerése és fejlesztése. A személyiség értékmérői
Bemutatjuk a gyermek megismerésének lehetőségeit, módjait és példákon keresztül az ehhez kapcsolódó különböző fejlesztési feladatokat, eljárásokat. Áttekintjük a személyiség értékmérőit, a személyiség fejlesztésének célját, feladatát, tartalmát.

12. lecke: Gyakori betegségek a gyermekkorban
Ismereteket szerezhet a fertőző betegségekről, a fertőzés okairól, terjedési módozatairól és a megelőzés lehetőségeiről. Továbbá foglalkozunk a gyermekkori fertőző betegségek konkrét csoportjaival, a betegségek tüneteivel, teendőkkel. Ezen kívül a fertőző betegségek történelméről, védőoltások kialakulásáról is tanulhat.

13. lecke: A gyermekjóléti alapellátás
Megismertetjük a gyermekjóléti alapellátás céljával, a gyermekjóléti szolgáltatás működésével és a napközbeni ellátás formáival. Tájékozódhat a gyermekek átmeneti gondozását végző intézmények feladatairól, így képes lesz meghatározni a hatékony gyermekvédelmi tevékenység feltételeit.

14. lecke: Fejlődéslélektani alapfogalmak. Az anya-gyermek kapcsolat. Újszülött- és csecsemőkor
Megvizsgáljuk a fejlődés összetevőit, a fejlődés eltéréseit és azt, hogy miért olyan lényeges az anya-gyermek kapcsolat az ember életében. Ismertetjük a kötődés és a ragaszkodás közötti különbséget. Képet adunk a születés előtti időszak jelentőségéről és a csecsemő fejlődésének fő állomásairól.

15. lecke: A gyermekvédelmi szakellátás
Áttekintjük a szakellátás intézményrendszerét és megismertetjük a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok munkájával. Bemutatjuk az otthont nyújtó ellátás tartalmát és intézményeit, a nevelőszülői családot és a gyermekotthonok különböző típusait. Megismertetjük a gyermekvédelmi szakszolgálat céljaival, feladataival is.

16. lecke: A kisgyermekkor és az óvodáskor. Iskolaérettség
Megtanulhatja az iskoláskor előtti életszakaszok legfontosabb fejlődési jellemzőit. Foglalkozunk azzal, hogy hogyan tanul meg a beszélni a gyermek, valamint bemutatjuk a mozgás és a társas kapcsolatok jelentőségét a kisgyermek életében. Megismerkedhet a játékok életkorra jellemző fejlettségi szintjeivel.

17. lecke: Az átlagtól eltérő gyermek. Az iskola feladatai, működése
Bemutatjuk az átlagtól eltérő tanulók csoportjait, jellemzőit, a kimagasló képességű és kreatív gyereket, a mentális retardáció jellemzőit, a nehezen nevelhető – szociálisan inadaptált gyereket. Ezen kívül ismereteket szerezhet a differenciáló nevelésről, mely figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, és az integrált nevelést.

18. lecke: A káros szenvedélyek tünetei, prevenciós programok
Részletesen ismertetjük a káros szenvedély, a függőség, a legális és illegális drog fogalmát, a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer-fogyasztás ártalmait. Kitérünk a kábítószer-fogyasztás okaira, hajlamosító tényezőire és áttekintjük a megelőzés fontosságát, lehetséges módjait, és színtereit.

19. lecke: A gyermek- és ifjúságvédelem módszertani kérdései 
Meghatározzuk a gondozó felnőttekkel szemben támasztott követelményeket, elemezzük a nevelő személyiségét, a nevelés alkotóelemeit, módszertani alapelveit. Kiemeljük a befogadás fontosságát,  a gondozás, nevelés célját és a gyermekotthoni tevékenységformákat (háztartásvezetés, munkatevékenységek, tanulás segítése).

20. lecke: A kisiskoláskor, a serdülőkor és az ifjúkor lélektana 
Megismertetjük a kisiskoláskor értelmi fejlődésének sajátosságaival, valamint a serdülőkori változások összefüggéseivel. Ezen kívül megtanulhatja, hogy milyen pszichés feladatokat kell megoldani az ifjúkorban a felnőtté váláshoz.

21. lecke: A tanítás, tanulás folyamata
Meghatározzuk a didaktika alapelveit, az oktatás célját, a tananyag tervezését és a tanítási-tanulási folyamat tervezésének szintjeit. Továbbá bemutatjuk a tanulói tevékenység tervezését befolyásoló tényezőket, az oktatás tartalmát, az oktatás szervezeti kereteit, formáit és tárgyi feltételeit.

22. lecke: Elsősegélynyújtási ismeretek
Példákon keresztül megismerhetjük az elsősegélynyújtás fogalmával, szintjeivel, általános szabályaival, különböző eseteivel, valamint bemutatjuk az újraélesztés lépéseit. Megtanulhatja a hő, a vegyi anyagok, a mérgek káros hatásait, és az ellátási teendőket. Bemutatunk néhány fontosabb védő-óvó szabályt, melyek betartásával elkerülhetőek a gyermekbalesetek.

23. lecke: Magatartási problémák, deviancia
Meghatározzuk a magatartászavar fogalmát, tüneteit, és a viselkedészavar formáit. Kitérünk a viselkedési zavarok kezelésére, a deviancia fogalmára, kialakulásának folyamatára is. Továbbá megismertetjük deviáns szubkultúrákkal.

24. lecke: Szocializáció, szereptanulás, a csoport és a gyermek
Áttekintjük a szocializáció fogalmát, a szocializációs közegeket és a különböző társadalmi csoportokat. Bemutatjuk a család funkcióit, jelentőségét. Megvizsgáljuk az utánzás szerepét az ember életében és ismertetjük az ember szociális szerepeit, a szociometria lényegét.

25. lecke: Nevelési, oktatási intézmények működése
Meghatározzuk az iskola feladatát, az iskola működését meghatározó dokumentumokat. Bemutatjuk az intézmények közösségeit és feladatköreiket; a tantestületet, a pedagógust, a szülői szervezeteket, és a diákszervezetet. Bemutatjuk a „jövő iskoláját”, azaz foglalkozunk az oktatás jövőjével.

26. lecke: A háztartásvezetési ismeretek körébe tartozó alapfogalmak
Rendszerezzük a háztartásra vonatkozó gyakorlati ismereteket, a háztartásvezetési ismeretek fontosságát és a háztartásvezetési stratégia fogalmait. Bemutatjuk a háztartásgazdálkodás bevétel és kiadás oldalának tartalmát és praktikus tanácsokat adunk a háztartási munka szervezésével kapcsolatban.

27. lecke: A szabadidős tevékenységek szerepe a személyiségfejlesztésben
Foglalkozunk a szabadidő fogalmával, szerepével és megvizsgáljuk a gyerekek, fiatalok szabadidős szokásait, a szabadidőben rejlő veszélyeket. Bemutatjuk a szabadidőnek a személyiségfejlesztésben betöltött kiemelt jelentőségét is.

28. lecke: A gyógypedagógia általános kérdései
Meghatározzuk a gyógypedagógiai alapismereteket, és hogy kikkel és hogyan foglalkozik a gyógypedagógia. Foglalkozunk a fogyatékkal élők kérdéskörével, a fogyatékosságot okozó tényezőkkel, a hátrányos helyzetűek kategóriáival és az egyes fogyatékossági területekkel is.

29. lecke: A játék, a művészeti tevékenységek, mozgás és sport
Ismertetjük a különböző szabadidős tevékenységeket; a játék, a művészeti tevékenység, a mozgás és a sport kérdéskörét. Megismertetjük a gyermek fejlesztésében szerepet játszó művészeti tevékenységekkel és a sport jelentőségével, valamint az egyes életkorokra jellemző játékfajtákkal.

30. lecke: A sajátos nevelési igényű gyermek a közoktatás intézményeiben
Ebben a leckében azt elemezzük, hogy milyen többletszolgáltatások illetik meg azokat a személyeket, akik speciális ellátást igényelnek. Bemutatjuk, hogy mit jelent a különleges gondozáshoz való jog, megismertetjük a sajátos nevelési igény fogalmával, tartalmával, a gyógypedagógiai segítséget igénylő személyeknek szóló ellátás alapelveivel.

31. lecke: Alternatív pedagógiai irányzatok
Ismertetjük a reformpedagógiai és alternatív pedagógiai törekvéseket, az alternatív pedagógiák kialakulásának okait, céljait és az egyes pedagógiai gondolkodók elképzeléseit. Bemutatunk néhány magyar alternatív programot és iskolát, és érvelünk azok alapításának szükségessége mellett.

32. lecke: A háztartásvezetési ismeretek területei
Rendszerezzük a háztartásvezetési ismereteket; a táplálkozás, korszerű táplálkozás alapszabályait, a speciális diéták kérdéskörét. Praktikus ismereteket szerezhet a lakáskultúra, az esztétikus környezetkialakítás területéről. Továbbá ismertetjük a szabás-varrás alapelemeit, anyagait és munkaeszközeit is.Inscriere online Gyermek- és ifjúságvédelem tanfolyam

Hogyan tanuljon?Hogyan kapja meg a tananyagcsomagot?Hogyan fizethet?Hogyan oldhatja meg a hazi feladatait?Hogyan szakithatja meg a tanfolyamot?Milyen igazolast kap?


Cursuri la distanta Inveti acasa Doar 15 min/zi Rezultate imediate Preturi atractive Plata lunara

Institutul Eurocor este filiala Scolii Europene de Cursuri prin Corespondenta (ESCC) cu sediul central in Olanda, cea mai importanta scoala europeana specializata in aceasta forma de instruire, prezenta in 7 tari din Europa si Asia. Peste 1.200.000 de cursanti din intreaga lume primesc in fiecare luna pachetul de curs, iar indrumarea acestora se realizeaza in fiecare tara cu ajutorul specialistilor.
Si in Romania, in cei 23 ani de activitate, peste 240.000 de cursanti din toata tara au avut incredere in metoda noastra si au ales sa-si dezvolte pregatirea profesionala sau sa invete o limba straina alaturi de noi.
 urmareste-ne si pe blog   urmareste-ne si pe facebook   urmareste-ne si pe youtube   urmareste-ne si pe google plus   urmareste-ne si pe twitter   urmareste-ne si pe linkedin
Top 15 cele mai cerute cursuri
Cursuri in Limba Maghiara
 • Lakberendezési alapismeretek
 • Virágkötészet
 • Angol nyelv kezdőknek
 • Német nyelv kezdőknek
 • Spanyol nyelv kezdőknek
 • Kéz- és lábápolás, műkörömépítés
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Engleza nivel Incepatori Interactiv AUTORIZAT Nou
 • Engleza nivel Intermediar Interactiv AUTORIZAT Nou
 • Engleza nivel de Baza AUTORIZAT
 • Engleza Intermediari AUTORIZAT
 • Engleza Avansati
 • Engleza pentru Afaceri
 • Engleza pentru Copii
 • Germana Incepatori Nou
 • Germana Intermediari
 • Germana pentru Afaceri Nou
 • Germana Incepatori Clasic
 • Germana Incepatori Interactiv Nou
 • Franceza nivel Incepatori Interactiv Nou
 • Franceza Incepatori Nou
 • Franceza Intermediari
 • Italiana Incepatori
 • Italiana Intermediari
 • Spaniola Incepatori
 • Spaniola Intermediari
 • Japoneza Incepatori Interactiv Nou
 • Rusa Incepatori Nou
 • Olandeza Incepatori Nou
 • Turca pentru Incepatori Nou
 • Chineza pentru Incepatori Nou
 • Design Interior Nou
 • Creatie Vestimentara
 • Fotografie Digitala
 • Arhitectura Gradinii
 • Handmade
 • Arta Culinara
 • Feng Shui
 • Flori si Aranjamente Florale
 • Arta Decorarii Locuintei
 • Desen Nou
 • Desen si Pictura Nou
 • Design si Programare Web
 • Operator Calculator - Introducere Prelucrare si Validare Date
 • Administrator de Retea
 • Grafica pe Calculator CorelDraw Photoshop InDesign
 • Windows Word Excel si Internet
 • Initiere in Programare
 • Calculatoare pentru Certificare Europeana
 • Operator DTP
 • Internet
 • Masaj Nou
 • Terapii Naturiste
 • Cosmetica si Machiaj
 • Coafura si Frizerie Nou
 • Machiaj
 • Cum sa Mancam Sanatos
 • Psihologie
 • Inspector Resurse Umane AUTORIZAT Nou
 • Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca
 • Managementul Resurselor Umane
 • Salarizare
 • Specialist Recrutare si Evaluare Resurse Umane
 • Cum sa-ti Dezvolti Propria Afacere
 • Manager de Proiect
 • Management
 • Secretariat Birotica
 • Asistent Manager
 • Logistica
 • Organizator Nunti Nou
 • Contabilitate AUTORIZAT Nou
 • Contabilitate Primara AUTORIZAT
 • Contabilitate Asistata PC (CIEL) AUTORIZAT Nou
 • Management Financiar
 • Contabilitate de Gestiune AUTORIZAT
 • Administrator Pensiune Turistica
 • Agent de Turism
 • Ghid de Turism
 • Protocol si Organizare Evenimente
 • Marketing si Comunicare
 • Relatii Publice si Comunicare
 • Marketing
 • Publicitate
 • Negociere
 • Agent de Vanzari
 • Reprezentant de Vanzari
 • Invatare si Citire Rapida
 • Astrologie
Seminare
 • Limba Japoneza
 • Make-up
Traininguri
 • Formator
 • Cum aplicati pentru un loc de munca
 • Managementul stresului
 • Accesare Fonduri Europene
eurocor