eurocor
intra in contul de student E-mail: Nr. Student: intra in contul de student Reamintire nr. student   plata rapida a facturii  
Institutul EurocorDespre EurocorMetoda de studiu EurocorCursuri EurocorGRATUIT Lectia demo Cursuri EurocorConditii de Studiu EurocorFormular de Inscriere Cursuri EurocorContact Eurocor

Regulamentul Campaniei 'Descarca pachetul demo si poti castiga un Laptop!'

Articolul 1. Organizatorul
Organizatorul campaniei 'Descarca pachetul demo si poti castiga un Laptop' denumita in continuare Campania, este Societatea EUROCOR - Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, cu sediul în București, Şos. Olteniţei nr.35-37, Sector 4, cod poștal: 041293, C.P. 61 – 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8358/1997, având Cod de Identificare Fiscală: RO 9884911 Telefon: 021-3322533 / 0742.135.333; RDS 031-4011620; Fax 021-3322530, Email: contact@eurocor.ro ; website: www.eurocor.ro, denumita Organizator..

Articolul 2. Locul, durata si conditiile de desfasurare
Campania se desfasoara numai pe teritoriul Romaniei, in perioada 1 Ianuarie - 30 Iunie 2017.
Participa la Campanie persoanele cetateni romani, cu varsta implinita de 18 ani, care completeaza cu date reale si in intregime formularul de participare din pagina Campaniei.

Articolul 3. Mecanismul de participare
Ce trebuie sa faci? Sa descarci un pachet demo gratuit din pagina Campaniei, insotit de urmatoarele date: nume, email si telefon.

Articolul 4. Premiile si conditiile de acordare
Premiul consta intr-un Laptop.
Valoarea Premiului este de 1200 de RON
.
Castigator vor fi desemnat participantul cu numarul 1.000, dintre participantii care respecta cumulativ conditiile prezentate la Articolele 2 si 3.
Nu se admite acordarea contravalorii premiului in bani.
Premiul nu poate fi cedat sau transferat cu orice titlu unei alte persoane.
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiul acordat in conformitate cu prevederile art. 108 si urm. din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Articolul 5. Acordarea premiului
Castigatorul va fi desemnata persoana care este inscrisa la numarul 1000 din Registrul electronic al Organizatorului conform mijloacelor electronice de inregistrare.
Castigatorul va fi ales/validat de o comisie alcatuita din 3 persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul Societatii EUROCOR, desemnata de conducerea acesteia.
Castigatorul va fi anuntat prin publicarea unui anunt pe website-ul Organizatorului pana la data de 30 Iulie 2017.
Castigatorul va fi contactat telefonic si/sau prin email pentru acordarea premiului. Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul va trebui sa indice Organizatorului, in scris, in maxim 5 zile de la momentul la care este anuntat, urmatoarele date: adresa de livrare a premiului, insotit de o copie a cartii de identitate.
Premiul se trimite in maxim 20 de zile de la momentul primirii informatiilor complete din partea castigatorului.
Daca participantul cu numarul 1000 nu procedeaza conform art.5 de mai sus si/sau nu a respectat conditiile mentionate la Art.2 sau Art.3, va fi desemnat Castigator participantul cu nr.1001, apoi, daca nici acesta nu este eligibil, participantul cu numarul 1002 si, in continuare, succesiv, pana la numarul 1005 inclusiv.

Articolul 6. Confidentialitatea
1. Eurocor se obliga sa prelucreze datele personale ale utilizatorilor site-ului www.eurocor.ro in conformitate cu Legea 677/2001, care se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, avand numarul de operator 241/2002.
2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al Participantilor in cauza, cu exceptia numelui si localitatii de resedinta a acestora, care vor fi facute publice.
3. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in cadrul Campaniei in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea in cadrul Campaniei.
4. Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
5. Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Pentru a-si exercita oricare dintre aceste drepturi, Participantii pot formula o solicitare in scris pe care sa o trimita prin posta la adresa: Eurocor IECC, Soseaua Oltenitei nr. 35-37, cod 041293, sector 4, cod 041293, Bucuresti sau prin e-mail la adresa contact@eurocor.ro.

Articolul 7. Diferende si Litigii
Eventualele reclamatii pot fi depuse in termen de o saptamana de la publicarea castigatorului prin email la contact@eurocor.ro. Examinarea unei reclamatii dureaza 10 zile lucratoare, urmata de comunicarea solutiei catre Participantul in cauza. Reclamatiile anonime sau cele ajunse la Organizator dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii survenite intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

Articolul 8. Alte prevederi
In cadrul Campaniei nu pot participa: persoanele din conducerea, administrarea ori angajatii Organizatorului, nici persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea organizatoare sotul/ia, logodnicul/a, concubinul/a acestora, precum si rudele pana la gradul al II-lea inclusiv ale acestora.
Regulamentul Campaniei
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit tuturor participantilor, pe site sau pe suport letric, la sediul social al Organizatorului, pe toata durata de derulare a acesteia. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte prezentul Regulament.
In momentul trimiterii participarii, Participantul declara ca a luat la cunostinta prezentul Regulament, ca il accepta in intregime si ca se obliga sa il respecte.
Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru orice impedimente de participare la Campanie sau la validarea Castigatorului datorate erorilor participantului sau a defectiunilor mijloacelor sau tehnologiilor folosite pentru inregistrarea la concurs.
In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe pe pagina de www.eurocor.ro. Prin publicarea anuntului respectiv, Campania va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.In caz de forta majora sau caz fortuit ce face imposibila continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau intrerupe Campania operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca Participantii sa solicite despagubiri.

Prin participarea la Promotii, Participantii confirma ca au citit si sunt de acord cu Regulamentul Promotiei precum si cu Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.eurocor.ro, ca au citit Declaratia de confidentialitate si sunt de acord cu inregistrarea datelor lor cu caracter personal in bazele de date ale Companiei in vederea participarii la Promotii si desemnarii castigatorilor.Regulamentul Campaniei 'Fa o schimbare in viata ta!'

Articolul 1. Organizatorul
Organizatorul campaniei 'Fa o schimbare in viata ta' denumita in continuare Campania, este Societatea EUROCOR - Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, cu sediul în București, Şos. Olteniţei nr.35-37, Sector 4, cod poștal: 041293, C.P. 61 – 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8358/1997, având Cod de Identificare Fiscală: RO 9884911 Telefon: 021-3322533 / 0742.135.333; RDS 031-4011620; Fax 021-3322530, Email: contact@eurocor.ro ; website: www.eurocor.ro, denumita Organizator..

Articolul 2. Locul, durata si conditiile de desfasurare
Campania se desfasoara numai pe teritoriul Romaniei, in perioada 1 Ianuarie - 30 Iunie 2017.
Participa la Campanie persoanele cetateni romani, cu varsta implinita de 18 ani, care completeaza cu date reale si in intregime formularul de participare din pagina Campaniei.

Articolul 3. Mecanismul de participare
Ce trebuie sa faci? Sa descarci un pachet demo gratuit din pagina Campaniei, insotit de urmatoarele date: nume, email si telefon.

Articolul 4. Premiile si conditiile de acordare
Premiul consta intr-un telefon Samsung Galaxy S7.
Valoarea Premiului este de 3000 de lei
.
Castigator vor fi desemnat participantul cu numarul 1.000, dintre participantii care respecta cumulativ conditiile prezentate la Articolele 2 si 3.
Nu se admite acordarea contravalorii premiului in bani.
Premiul nu poate fi cedat sau transferat cu orice titlu unei alte persoane.
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiul acordat in conformitate cu prevederile art. 108 si urm. din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Articolul 5. Acordarea premiului
Castigatorul va fi desemnata persoana care este inscrisa la numarul 1000 din Registrul electronic al Organizatorului conform mijloacelor electronice de inregistrare.
Castigatorul va fi ales/validat de o comisie alcatuita din 3 persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul Societatii EUROCOR, desemnata de conducerea acesteia.
Castigatorul va fi anuntat prin publicarea unui anunt pe website-ul Organizatorului pana la data de 30 Iulie 2017.
Castigatorul va fi contactat telefonic si/sau prin email pentru acordarea premiului. Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul va trebui sa indice Organizatorului, in scris, in maxim 5 zile de la momentul la care este anuntat, urmatoarele date: adresa de livrare a premiului, insotit de o copie a cartii de identitate.
Premiul se trimite in maxim 20 de zile de la momentul primirii informatiilor complete din partea castigatorului.
Daca participantul cu numarul 1000 nu procedeaza conform art.5 de mai sus si/sau nu a respectat conditiile mentionate la Art.2 sau Art.3, va fi desemnat Castigator participantul cu nr.1001, apoi, daca nici acesta nu este eligibil, participantul cu numarul 1002 si, in continuare, succesiv, pana la numarul 1005 inclusiv.

Articolul 6. Confidentialitatea
1. Eurocor se obliga sa prelucreze datele personale ale utilizatorilor site-ului www.eurocor.ro in conformitate cu Legea 677/2001, care se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, avand numarul de operator 241/2002.
2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al Participantilor in cauza, cu exceptia numelui si localitatii de resedinta a acestora, care vor fi facute publice.
3. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in cadrul Campaniei in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea in cadrul Campaniei.
4. Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
5. Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Pentru a-si exercita oricare dintre aceste drepturi, Participantii pot formula o solicitare in scris pe care sa o trimita prin posta la adresa: Eurocor IECC, Soseaua Oltenitei nr. 35-37, cod 041293, sector 4, cod 041293, Bucuresti sau prin e-mail la adresa contact@eurocor.ro.

Articolul 7. Diferende si Litigii
Eventualele reclamatii pot fi depuse in termen de o saptamana de la publicarea castigatorului prin email la contact@eurocor.ro. Examinarea unei reclamatii dureaza 10 zile lucratoare, urmata de comunicarea solutiei catre Participantul in cauza. Reclamatiile anonime sau cele ajunse la Organizator dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii survenite intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

Articolul 8. Alte prevederi
In cadrul Campaniei nu pot participa: persoanele din conducerea, administrarea ori angajatii Organizatorului, nici persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea organizatoare sotul/ia, logodnicul/a, concubinul/a acestora, precum si rudele pana la gradul al II-lea inclusiv ale acestora.
Regulamentul Campaniei
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit tuturor participantilor, pe site sau pe suport letric, la sediul social al Organizatorului, pe toata durata de derulare a acesteia. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte prezentul Regulament.
In momentul trimiterii participarii, Participantul declara ca a luat la cunostinta prezentul Regulament, ca il accepta in intregime si ca se obliga sa il respecte.
Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru orice impedimente de participare la Campanie sau la validarea Castigatorului datorate erorilor participantului sau a defectiunilor mijloacelor sau tehnologiilor folosite pentru inregistrarea la concurs.
In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe pe pagina de www.eurocor.ro. Prin publicarea anuntului respectiv, Campania va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.In caz de forta majora sau caz fortuit ce face imposibila continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau intrerupe Campania operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca Participantii sa solicite despagubiri.

Prin participarea la Promotii, Participantii confirma ca au citit si sunt de acord cu Regulamentul Promotiei precum si cu Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.eurocor.ro, ca au citit Declaratia de confidentialitate si sunt de acord cu inregistrarea datelor lor cu caracter personal in bazele de date ale Companiei in vederea participarii la Promotii si desemnarii castigatorilor.Regulamentul Campaniei 'Castiga un Lingou de Aur!'

Articolul 1. Organizatorul
Organizatorul campaniei 'Castiga un Lingou de Aur' denumita in continuare Campania, este Societatea EUROCOR - Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, cu sediul în București, Şos. Olteniţei nr.35-37, Sector 4, cod poștal: 041293, C.P. 61 – 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8358/1997, având Cod de Identificare Fiscală: RO 9884911 Telefon: 021-3322533 / 0742.135.333; RDS 031-4011620; Fax 021-3322530, Email: contact@eurocor.ro ; website: www.eurocor.ro, denumita Organizator..

Articolul 2. Locul, durata si conditiile de desfasurare
Campania se desfasoara numai pe teritoriul Romaniei, in perioada 1 Noiembrie 2016 - 31 Ianuarie 2017.
Participa la Campanie persoanele cetateni romani, cu varsta implinita de 18 ani, care completeaza cu date reale si in intregime formularul de participare din pagina Campaniei.

Articolul 3. Mecanismul de participare
Ce trebuie sa faci? Sa descarci un pachet demo gratuit din pagina Campaniei, insotit de urmatoarele date: nume, email si telefon.

Articolul 4. Premiile si conditiile de acordare
Premiul consta intr-un lingou de aur de 2 grame.
Valoarea Premiului este de 400 de lei
.
Castigator vor fi desemnat participantul cu numarul 1.000, dintre participantii care respecta cumulativ conditiile prezentate la Articolele 2 si 3.
Nu se admite acordarea contravalorii premiului in bani.
Premiul nu poate fi cedat sau transferat cu orice titlu unei alte persoane.
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiul acordat in conformitate cu prevederile art. 108 si urm. din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Articolul 5. Acordarea premiului
Castigatorul va fi desemnata persoana care este inscrisa la numarul 1000 din Registrul electronic al Organizatorului conform mijloacelor electronice de inregistrare.
Castigatorul va fi ales/validat de o comisie alcatuita din 3 persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul Societatii EUROCOR, desemnata de conducerea acesteia.
Castigatorul va fi anuntat prin publicarea unui anunt pe website-ul Organizatorului pana la data de 28 Februarie 2017.
Castigatorul va fi contactat telefonic si/sau prin email pentru acordarea premiului. Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul va trebui sa indice Organizatorului, in scris, in maxim 5 zile de la momentul la care este anuntat, urmatoarele date: adresa de livrare a premiului, insotit de o copie a cartii de identitate.
Premiul se trimite in maxim 20 de zile de la momentul primirii informatiilor complete din partea castigatorului.
Daca participantul cu numarul 1000 nu procedeaza conform art.5 de mai sus si/sau nu a respectat conditiile mentionate la Art.2 sau Art.3, va fi desemnat Castigator participantul cu nr.1001, apoi, daca nici acesta nu este eligibil, participantul cu numarul 1002 si, in continuare, succesiv, pana la numarul 1005 inclusiv.

Articolul 6. Confidentialitatea
1. Eurocor se obliga sa prelucreze datele personale ale utilizatorilor site-ului www.eurocor.ro in conformitate cu Legea 677/2001, care se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, avand numarul de operator 241/2002.
2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al Participantilor in cauza, cu exceptia numelui si localitatii de resedinta a acestora, care vor fi facute publice.
3. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in cadrul Campaniei in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea in cadrul Campaniei.
4. Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
5. Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Pentru a-si exercita oricare dintre aceste drepturi, Participantii pot formula o solicitare in scris pe care sa o trimita prin posta la adresa: Eurocor IECC, Soseaua Oltenitei nr. 35-37, cod 041293, sector 4, cod 041293, Bucuresti sau prin e-mail la adresa contact@eurocor.ro.

Articolul 7. Diferende si Litigii
Eventualele reclamatii pot fi depuse in termen de o saptamana de la publicarea castigatorului prin email la contact@eurocor.ro. Examinarea unei reclamatii dureaza 10 zile lucratoare, urmata de comunicarea solutiei catre Participantul in cauza. Reclamatiile anonime sau cele ajunse la Organizator dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii survenite intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

Articolul 8. Alte prevederi
In cadrul Campaniei nu pot participa: persoanele din conducerea, administrarea ori angajatii Organizatorului, nici persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea organizatoare sotul/ia, logodnicul/a, concubinul/a acestora, precum si rudele pana la gradul al II-lea inclusiv ale acestora.
Regulamentul Campaniei
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit tuturor participantilor, pe site sau pe suport letric, la sediul social al Organizatorului, pe toata durata de derulare a acesteia. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte prezentul Regulament.
In momentul trimiterii participarii, Participantul declara ca a luat la cunostinta prezentul Regulament, ca il accepta in intregime si ca se obliga sa il respecte.
Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru orice impedimente de participare la Campanie sau la validarea Castigatorului datorate erorilor participantului sau a defectiunilor mijloacelor sau tehnologiilor folosite pentru inregistrarea la concurs.
In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe pe pagina de www.eurocor.ro. Prin publicarea anuntului respectiv, Campania va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.In caz de forta majora sau caz fortuit ce face imposibila continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau intrerupe Campania operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca Participantii sa solicite despagubiri.

Prin participarea la Promotii, Participantii confirma ca au citit si sunt de acord cu Regulamentul Promotiei precum si cu Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.eurocor.ro, ca au citit Declaratia de confidentialitate si sunt de acord cu inregistrarea datelor lor cu caracter personal in bazele de date ale Companiei in vederea participarii la Promotii si desemnarii castigatorilor.Cum invat?Cum primesc cursul?Cum platesc?Cum rezolv tema?Cum iau vacanta?Ce diploma primesc?
 urmareste-ne si pe blog   urmareste-ne si pe facebook   urmareste-ne si pe youtube   urmareste-ne si pe google plus   urmareste-ne si pe twitter   urmareste-ne si pe linkedin
Top 15 cele mai cerute cursuri
 • Engleza Incepatori Interactiv Nou
 • Engleza nivel de Baza
 • Germana Incepatori Nou
 • Italiana Incepatori
 • Engleza Intermediar Interactiv Nou
 • Spaniola Incepatori
 • Engleza Avansati
 • Turca pentru Incepatori Nou
 • Franceza Incepatori Interactiv
 • Franceza Incepatori
 • Franceza Intermediari
 • Engleza Intermediari
 • Japoneza Incepatori Interactiv
 • Germana Intermediari
 • Germana pentru Afaceri Nou
 • Olandeza Incepatori
 • Rusa Incepatori Nou
 • Italiana Intermediari
 • Spaniola Intermediari
 • Engleza pentru Afaceri
 • Engleza pentru Copii
 • Cosmetica si Machiaj
 • Masaj Nou
 • Coafura si Frizerie Nou
 • Cum sa Mancam Sanatos
 • Machiaj
 • Terapii Naturiste
 • Cum sa-ti Dezvolti Propria Afacere
 • Organizator Nunti Nou
 • Manager de Proiect
 • Management
 • Logistica
 • Asistent Manager
 • Secretariat Birotica
 • Desen Nou
 • Design Interior
 • Arta Culinara
 • Creatie Vestimentara
 • Fotografie Digitala
 • Handmade
 • Arhitectura Gradinii
 • Feng Shui
 • Flori si Aranjamente Florale
 • Arta Decorarii Locuintei
 • Contabilitate
 • Contabilitate Primara
 • Contabilitate Asistata PC (CIEL) Nou
 • Management Financiar
 • Contabilitate de Gestiune
 • Psihologie
 • Inspector Resurse Umane Nou
 • Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca
 • Salarizare
 • Managementul Resurselor Umane
 • Specialist Recrutare si Evaluare Resurse Umane
 • Design si Programare Web
 • Internet
 • Operator Calculator - Introducere Prelucrare si Validare Date
 • Administrator de Retea
 • Windows Word Excel si Internet
 • Grafica pe Calculator CorelDraw Photoshop InDesign
 • Initiere in Programare
 • Calculatoare pentru Certificare Europeana
 • Operator DTP
 • Agent de Vanzari
 • Negociere
 • Reprezentant de Vanzari
 • Publicitate
 • Marketing
 • Marketing si Comunicare
 • Relatii Publice si Comunicare
 • Protocol si Organizare Evenimente
 • Ghid de Turism
 • Agent de Turism
 • Administrator Pensiune Turistica
 • Invatare si Citire Rapida
 • Astrologie
Seminare
 • Limba Japoneza
 • Make-up
Traininguri
 • Formator
 • Cum aplicati pentru un loc de munca
 • Managementul stresului
 • Accesare Fonduri Europene
Cursuri in Limba Maghiara
 • Lakberendezési alapismeretek
 • Virágkötészet
 • Angol nyelv kezdőknek
 • Német nyelv kezdőknek
 • Spanyol nyelv kezdőknek
 • Kéz- és lábápolás, műkörömépítés
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
Contact Eurocor horoscop 021 33 225 33
 
Preturi | Teste online | Horoscop | Newsletter | Certificare | Cariera | Castigatori | Fidelitate | Libraria Eurocor

Intrebari Frecvente | Conditii de Studiu | Regulamentul Promotiilor | Termeni si conditii de utilizare

Cursuri Resurse Umane | Cursuri Cosmetica | Cursuri Machiaj

Filiale: Olanda | Polonia | Ungaria | Rusia | Ucraina | Belarus | Kazakhstan
Copyright © 1997-2017 Eurocor - Institutul European de Cursuri prin Corespondenta. Toate drepturile rezervate. ANPC

Alba   Alba Iulia   Alexandria   Arad   Arges   Bacau   Baia Mare   Bihor   Bistrita   Bistrita-Nasaud   Botosani   Braila   Brasov   Bucuresti   Buftea   Buzau   Calarasi   Caras-Severin   Cluj   Cluj-Napoca   Constanta   Covasna   Craiova   Dambovita   Deva   Dolj   Drobeta-Turnu Severin   Focsani   Galati   Giurgiu   Gorj   Harghita   Hunedoara
Ialomita   Iasi   Ilfov   Maramures   Mehedinti   Miercurea Ciuc   Mures   Neamt   Olt   Oradea   Piatra Neamt   Pitesti   Ploiesti   Prahova   Ramnicu Valcea   Resita   Salaj   Satu Mare   Sfantu Gheorghe   Sibiu   Slatina   Slobozia   Suceava   Targoviste   Targu Jiu   Targu Mures   Teleorman   Timis   Timisoara   Tulcea   Valcea   Vaslui   Vrancea   Zalau
Sectorul 1   Sectorul 2   Sectorul 3   Sectorul 4   Sectorul 5   Sectorul 6  

eurocor